Ontmoet de mensen achter de schermen

BI-SeedZ is een collectieve business incubator. Kernactiviteit is het (leren) ondernemen in allianties en netwerken. BI-SeedZ biedt infrastructuur, faciliteert, traint en begeleidt ondernemerstalenten.
Deelnemers met ondernemingstalent worden geselecteerd en worden actief geholpen om hun ondernemingsplannen te realiseren. Ze doorlopen een programma, waarin ze begeleid en getraind worden. Zo kunnen ze hun product of dienst beter ontwikkelen en ver-markten.

De belangrijkste vaardigheid die ze leren is het werken binnen netwerken en allianties. Deze trend wordt steeds belangrijker voor ondernemers. De start-ups kunnen tegen zeer gunstige voorwaarden gebruik maken van onze infrastructuur en faciliteiten om te starten. Ze lopen hiermee weinig risico, het kost ze minder tijd en ze hoeven minder te investeren om een basisinfrastructuur te creëren. De kans op succes is dan ook groter.

We streven naar een inclusieve arbeidsmarkt die mensen met een migratieachtergrond voldoende mogelijkheden biedt om hun kennis en kunde te actualiseren en omzetten in economische, maatschappelijke en sociaal kapitaal waarvan de gehele maatschappij meeprofiteert en hun de kans geeft om een waardige leven te leiden.

Onze missie is de nieuwe Nederlander de ruimte bieden voor ontdekking, experimenteren, ontplooiing waarin ze (leren) ondernemen in allianties en netwerken. Hierdoor ontwikkelen ze een werkzaam perspectief op betaald werk en/of zelfstandig ondernemerschap. Dat willen we doen door logistieke ondersteuning, skills-training, peer-coaching en het ter beschikking stellen van een professioneel netwerk.

Klik hier voor ons beleidsplan 2019 – 2019
Klik hier voor de statuten van Stichting BI-SeedZ

Onze team

Payman H. Moghaddam
Algemeen directeur
shadow

Algemeen directeur
Gepromoveerd als moleculaire bioloog aan het LUMC, owner en directeur Taal en inburgering bureau Hamrah (www.hamrah.nl) en oprichter Stichting BI-SeedZ. Hij is tevens gerechtstolk.

Herman Meijer
Voorzitter
shadow

Voorzitter bestuur
Politicus, van 1990 tot 2002 gemeenteraadslid en wethouder te Rotterdam. In zijn portefeuille zat o.m. Stads- en Sociale vernieuwing, Monumenten- en Architectuurbeleid, Allochtonen- en Grotestedenbeleid. Hij was van 2003 tot 2006 voorzitter van GroenLinks en is momenteel voorzitter van de Stichting Verhalenhuis Belvédère (www.belvedererotterdam.nl)

Carla Tjon
Secretaris
shadow

Secretaris bestuur
Afgestudeerd in kunst en cultuurwetenschap aan de Erasmus universiteit, schrijfster, editor en business transfer manager en tevens bestuurslid van Arab Film Festival.

Ali Agayev
Penningmeester
shadow

Penningmeester bestuur
Owner/Lawyer at Sarikas & Agayev Advocaten. Hij heeft Nederlandse rechtsgeleerdheid gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en de masteropleiding International & European Public Law. Hij is lid van de Vereniging Asieladvocaten & -Juristen Nederland (VAJN) en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM).