Over ons

BI-SeedZ is een collectieve business incubator. Kernactiviteit is het (leren) ondernemen in allianties en netwerken. BI-SeedZ biedt infrastructuur, faciliteert, traint en begeleidt ondernemerstalenten.
Deelnemers met ondernemingstalent worden geselecteerd en worden actief geholpen om hun ondernemingsplannen te realiseren. Ze doorlopen een programma, waarin ze begeleid en getraind worden. Zo kunnen ze hun product of dienst beter ontwikkelen en ver-markten.

De belangrijkste vaardigheid die ze leren is het werken binnen netwerken en allianties. Deze trend wordt steeds belangrijker voor ondernemers. De start-ups kunnen tegen zeer gunstige voorwaarden gebruik maken van onze infrastructuur en faciliteiten om te starten. Ze lopen hiermee weinig risico, het kost ze minder tijd en ze hoeven minder te investeren om een basisinfrastructuur te creƫren. De kans op succes is dan ook groter.

Visie

We streven naar een inclusieve arbeidsmarkt die mensen met een migratieachtergrond voldoende mogelijkheden biedt om hun kennis en kunde te actualiseren en omzetten in economische, maatschappelijke en sociaal kapitaal waarvan de gehele maatschappij meeprofiteert en hun de kans geeft om een waardige leven te leiden.

Missie

Onze missie is de nieuwe Nederlander de ruimte bieden voor ontdekking, experimenteren, ontplooiing waarin ze (leren) ondernemen in allianties en netwerken. Hierdoor ontwikkelen ze een werkzaam perspectief op betaald werk en/of zelfstandig ondernemerschap. Dat willen we doen door logistieke ondersteuning, skills-training, peer-coaching en het ter beschikking stellen van een professioneel netwerk.

Onze team

Payman H. Moghaddam
Algemeen directeur
shadow
Herman Meijer
Voorzitter
shadow
Ali Agayev
Penningmeester
shadow
Carla Tjon
Secretaris
shadow
Nesar Moshtaq
Adviseur
shadow